Stichting Belbus Oostzaan
 
 
Wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verband met de Wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming is voor klanten  en medewerk(st)ers van Stichting Belbus Oostzaan, door het bestuur, beleid ontwikkeld en op 6 september 2018 in een bestuursvergadering vastgesteld.

Hierin staat omschreven hoe wij met de privacy-regels omgaan.

Uitgangspunt is dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en vaker toestemming zullen vragen voor het gebruik van deze gegevens voor de dienstverlening van Stichting Belbus Oostzaan. De volledige tekst is op te vragen en beschikbaar bij het secretariaat van de Stichting Belbus Oostzaan.

Het bestuur Stichting Belbus Oostzaan.

terug
 
 
 
 
Bereikbaarheid:
       Telefoon : 075 - 6845660
  info@belbusoostzaan.nl

Rijtijden Belbus:
Dagelijks 08.15-22.30 uur

Kantooruren :    ma t/m vrij 09.00-15.00 uur
Kantoor : Lisweg 261d
(Gebouw de Lishof)
 
Vervoersregels

Voor informatie over het vervoer met de Belbus zie Vervoersregels.
 
 
Code VVR